کارگروه هشتمین جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان تشکیل شد

جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان

جشنواره کتاب برتر کودک و نوجوان به همت انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان به صورت دوسالانه برگزار شود. در این جشنواره کتاب های کودک و نوجوان در گروهای داستان، شعر، علمی و آموزشی داوری می شوند.

بر همین اساس امسال نیز با تشکیل کارگروهی متشکل از هفت نفر از اعضای انجمن شامل محمد مجری سازان طوسی(مدیر مسئول انتشارات سازو کار)،محمد رضا توکل صدیقی (مدیر مسئول انتشارات صابرین)، منصور جام شیر
(مدیر مسئول انتشارات نگارینه)، مریم جدلی (مدیر مسئول انتشارات نغمه نو اندیش)،قدرت اله نیکبخت (مدیر مسئول انتشارات قو)،زهرا برقانی (مدیر مسئول انتشارات چرخ و فلک) و برزو سریزدی فعالیت خود برای برگزاری هشتمین دوره جشنواره آغاز کردند.

کارگروه هشتمین جشنواره کتاب برتر با هدف تسهیل در روند اجرایی تشکیل شد و  در این دوره کتاب­های چاپ اول سال­های 1392 و 1393 مورد بررسی وداوری  قرار می گیرد.دراولین جلسه کارگروه قرارشد نسبت به جمع اوری این کتابها اقدام شود .

روابط عمومی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان
کد N921352