تصاویری از یک روز تاریخی در روابط کوبا ـ آمریکا/ مردم کوبا پرچم آمریکا را به تن کردند

کد N920752