رئیس جمهور چاد خبر داد:

رهبر بوکو حرام کشته شد

سیاسی

رئیس جمهور کشور چاد در اظهاراتی از کشته شدن رهبر گروه بوکوحرام و انتخاب فردی جدید بجای وی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ادریس دبی» رئیس جمهور چاد، با اعلام این خبر عنوان داشت که گروه افراطی بوکوحرام رهبر جدیدی را برای خود انتخاب کرده است.

با این وجود دبی روشن نکرده که دقیقا چه بر سر «ابوبکر شکائو» رهبر پیشین بوکوحرام آمده، اما گفته که این گروه رهبر خود را از دست داده است.

به گفته رئیس جمهور چاد رهبر جدید بوکوحرام «محمد داوود» نام دارد. داوود چهره ای ناشناخته است.

دبی همچنین گفته است که داوود، رهبر جدید بوکوحرام، آمادگی داشته با دولت نیجریه گفتگو کند.

در همین رابطه بی بیسیاعلام کرده که وبکر شکائو در ماه های اخیر در هیچ یک از ویدیوهای منتشر شده توسط بوکوحرام دیده نشده بود و این امر به این شایعه دامن زده بود که او کشته شده است.

دولت چاد در مبارزه منطقه ای علیه گروه بوکوحرام نقش محوری دارد.