زیباکلام:خرازی می خواهد عزیز دل اصولگراها باشد

خبرگزاری آریا نوشت:

صادق زيباکلام،استاد دانشگاه تهران در واکنش به اظهارات اخير صادق خرازي ،گفت:من فقط بايد بگويم متاسفم براي آقاي خرازي که از چنين ادبياتي استفاده کرده است چراکه اين رفتار ايشان بنده را به ياد صحبت هاي پوپوليستي آقاي احمدي نژاد مي اندازد که مي گفت ليست مفسدين و متجاوزان بيت المال در جيب بنده است .
وي افزود:اين ادبيات امثال آقاي خرازي و احمدي نژاد توهيني است به شعور مردم لذا از اين بابت هم اين رفتارها تاسف آور است.به هرحال اي کاش مي توانستم به خودم بقولانم اين سخنان را خبرگزاري هاي وابسته به جناح راست و حکومتي اينها را به دروغ از آقاي خرازي نقل کرده اند اما با کمال تاسف ايشان اين مطالب را گفته است و اين مواضع هرگونه احتمال همکاري بين اصلاح طلبان و تشکيلات ايشان را از بين مي برد .
زيباکلام اظهار داشت:خرازي بااين حرفها مي خواهد عزيز دل اصولگراها باشد و در بين آنها جا بازکند درواقع اين پيام را به اصولگراها مي دهد که فکر نکيد من اصلاح طلب هستم درحالي که ايشان مي تواند بدون استفاه از چنين ادبياتي با اصولگرايان باشند چراکه کسي تپانچه پشت سر ايشان نگذاشته که بگويد بيا اصلاح طلب شو بنابراين اگر آقاي خرازي مي خواند با اصولگرايان همکاري داشته باشد دليلي ندارد به اصلاح طلبان توهين کند تا از طيف مقابل دلبري کند .
وي ادامه داد:متاسفانه ما رويه اي در مملکت داريم که بسياري از چهره ها و شخصيت ها مطالبي مي گويند و بعد که مي بيينند کار خراب شده مي گويند حرفهاي من را تحريف کردند و اشتباه شده است درحالي که اين پذيرفته شدني نيست که بگويند حرفهاي من را پس و پيش کرده اند.
اين استاد دانشگاه تاکيد کرد:ليستي که آقاي خرازي در اختيار دارد حال اصلاح طلب يا اصولگرا که به دشمنان و خارجي ها گرا مي دادند را بايد در اختيار مسوولان قرار دهد چراکه اگر ايشان مثل آقاي احمدي نژاد اين ليست را مثل پرچم در دست بگيرند و تکان بدهد نشان مي دهد مي خواهد بهره برداري سياسي و پوپوليستي کند.ضمن اينکه خودمان هم مي دانيم همچنين ليستي وجود ندارد و آنچه ايشان گفته اند يک گزاره صدرصد پوپوليستي بوده است و چنين افرادي وجود خارجي نداشته اند که بعد از 20سال آقاي خرازي بگويد به دشمنان گرا مي دادنند .درواقع اگر چنين افرادي بودند به طور قطع اطلاعات بارها و بارها اينها را دستگير و محاکمه کرده بود لذا اصل حرف ايشان درباره هرطيفي که باشد بي پايه و اساس است و شبيه حرفهاي جبهه پايداري ها و اصولگرايان تندرواست که از ابتداي انقلاب مي گفتند عده اي به دشمن گرا مي دهند.

2929

کد N920651