حامیان توافق هسته ای ایران در سراسر جهان تظاهرات می کنند

سیاسی

فردا شنبه هزاران نفر از حامیان توافق هسته ای ایران در شهرهای مختلف جهان دست به تظاهرات می زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به فرنقل از خبرگزاری فرانسه، گروه روز جهانی صلح فردا در حمایت از توافق هسته ای ایران تظاهرات هایی در شهای مختلف جهان برگزار می کند. 

ترتیب دهندگان این برنامه اعلام کرده اند که تظاهرات روز شنبه از سوی ایرانیان حاضر در کشورهای خارجی برگزار خواهد شد. 

گروه  روز جهانی صلح هدف از این اقدام را نشان دادن حمایت مردم از توافق اعلام کرده که بایستی قبل از اجرا توسط کنگره آمریکا تایید شود و مانع از وقع جنگی دیگر در خاورمیانه شود.