فیلم/ وقوع آتش سوری مهیب در چین

سیاسی

انفجار شدید شهر بندری تیانجین واقع در جنوب شرقی چین موجب بروز آتش سوزی گسترده در این شهر شد. این انفجار در یک انبار کالای متعلق به شرکت "ژوئهای"رخ داد.

فیلم/ وقوع آتش سوری مهیب در چینانفجار شدید شهر بندری تیانجین واقع در جنوب شرقی چین موجب بروز آتش سوزی گسترده در این شهر شد. این انفجار در یک انبار کالای متعلق به شرکت "ژوئهای"رخ داد.