استقبال مرجعیت عراق از اصلاحات «العبادی»

سیاسی

مرجعیت عراق از بسته اصلاحات نخست وزیر این کشور استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، مرجعیت عراق از اصلاحات«حیدر العبادی» نخست وزیر عر اق استقبال و اعلام کرد بدون انجام اصلاحات در دستگاه قضایی عراق نیز، اصلاحات صورت گرفته کامل نخواهد بود.

بر این اساس، مرجعیت عراق خواستار اجرای عدالت اجتماعی در مسئله پرداخت حقوقها شد.

در حال تکمیل...