اعلام حالت فوق العاده در زندانهای رژیم صهیونیستی

سیاسی

منابع فلسطینی از اعلام حالت فوق العاده در زندانهای رژیم صهیونیستی، پس از آنکه یک اسیر فلسطینی به دلیل اعتصاب غذای ۶۰ روزه به کما رفت، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، «محمد علان» اسیر ۳۱ ساله فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی پس زا ۶۰ روز اعتصاب غذا به حالت کما رفت.

بر اثر این واقعه اداره زندانهای رژیم صهیونیستی، در همه زندانهای این رژیم حالت فوق العاده اعلام کرد.