تصویب سومین بسته کمک اقتصادی در پارلمان یونان

سیاسی

پارلمان یونان امروز جمعه سومین بسته کمک اقتصادی این کشور را که شامل دریافت ۸۶ میلیارد یورو وام از اتحادیه اروپا می شود را تصویب کرد.

به گزارش خبرگزاتری مهر به نقل از رویترز، اخذ این وام موجب تشدید تنش میان «الکسیس سیپراس» نخست وزیر یونان، و حزب سیریزا خواهد شد. 

رای موافق پارلمان یونان به این بسته اقتصادی پس از نشستی که تمام شب طول کشید انجام شد. 

یونان از سال ۲۰۰۹ تا کنون با بحران مالی مواجه شده و در حال جاضر میزان بدهی های خارجی این کشور به ۱۷۵ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.