پیشنهاد جدید یک نماینده مجلس درباره ترکیب کمیسیون ویژه بررسی" برجام"

توافق هسته ای ایران و پنج بعلاوه یک,مجلس نهم

ایسنا نوشت:

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه جناحی شدن ترکیب کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به توافق ایران و 1+5 بسیار خطرناک است پیشنهاد کرد که برای دوری از خطر، این کمیسیون از روسای کمیسیون‌های تخصصی و دو نماینده از دو فراکسیون اصلی تشکیل شود.

عباسعلی منصوری آرانی، با بیان اینکه مجلس هفته آینده اعضای کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به توافق ایران و 1+5 را مشخص می‌کند گفت: با توجه به مصوبه مجلس، کمیسیون ویژه‌ای برای رسیدگی به توافق ایران و 1+5 تشکیل می‌شود که 15 عضو آن باید در صحن علنی و با رای نمایندگان انتخاب شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید ترکیب کمیسیون ویژه جناحی باشد، گفت: برای دوری از این آفت پیشنهادم این است که رییس یا نواب رییس مجلس ریاست این کمیسیون را به عهده گیرند و روسای 13 کمیسیون تخصصی و دو نماینده از دوفراکسیون مجلس در آن عضویت داشته باشند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: از آن جایی که برجام دارای ابعاد مختلفی است، کمیسیون‌های مختلف می‌توانند کمیته هسته‌ای را در کمیسیون‌شان تشکیل دهند و نتیجه بررسی‌ها را به کمیسیون ارائه کرده تا در نهایت از طریق رییس کمیسیون به عنوان عضوی از کمیسیون ویژه منتقل شود.

به گفته وی با این ترکیب کمیسیون ویژه علاوه بر فعال بودن تمامی کمیسیون‌ها ، بررسی برجام به صورت جناحی نخواهد بود.

29220

کد N920467