دلیل سکوت جامعه روحانیت در قبال تهمتی که به ناطق در جریان انتخابات سال 88 زده شد

جامعه روحانیت مبارز, علی اکبر ناطق نوری

در هفته ای که گذشت خبرآنلاین مصاحبه ای را با حجت الاسلام و المسلمین سید مهدی طباطبایی منتشر کرد.

در اين مصاحبه از وي درباره دلخوري ناطق از جامعه روحاني پرسيديم و اينکه چرا در سال 88 و در جريان مناظره هاي تلويزيوني و توهيني که به او زده شد جامعه روحانيت مبارز که او عضو آن بود موضع گيري نکرد.طباطبايي در پاسخ به اين سوال گفت: همين موضوع آنجا مطرح شد و خود آقاي ناطق هم بهتر از ما مي داند که يک ماجراي سياسي اتفاق افتاد که اين موضوع به تعويق افتاد. يعني اينگونه نبود که جامعه روحانيت مبارز نخواهد دفاع کند. آن روز در اصل ماجرا حق به آقاي ناطق داده مي شود اما توضيحش اين است که  اين قضيه به تعويق افتاد و دچار مشکل شد. آن روز از آقاي ناطق دلجويي نشد اما بهتر است امروز از کساني که مانند ايشان مورد توهين قرار مي گيرند دلجويي بشود. البته من الآن معتقدم که الآن وقت پاسخگويي است. بزرگان بايد با هشدار منع کننده از توهين باشند. الآن وقت دلجويي نيست ، بلکه وقت پاسخگويي است. خدا امام را رحمت کند، يک بار فرمودند که اين تذهبون، ما انتظار اين اين تذهبون را هم داريم. اميدوارم که از مصدرش و ملجاش يک اين تذهبون شنيده شود.


مشروح اين گفت و گو را ايـــنـــجـــا بخوانيد.
کد N920444