آقامحمدی در گفتگو با مهر:

نبایدروحیه مبارزه بامفاسداقتصادی تضعیف شود/امیدواری به قوه قضائیه

سیاسی

نماینده مردم خرم آباد گفت:باید دستگاه قضا را حمایت کنیم تا اجازه ندهیم کسانی که به دنبال ماندگار کردن فساد هستند، در بوق سیاسی بودن اقدامات قوه قضائیه بدمند. نباید این روحیه مبارزه با فساد تضعیف شود.

ابراهیم آقامحمدی نماینده مردم خرم آباد در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره اجرای حکم مهدی هاشمی توسط دستگاه قضایی گفت: متاسفانه امروز فساد اقتصادی، اداری و سیاسی جزء لاینفک سیستم اداری کشور ما شده است و مبارزه با آن کار بسیار دشواری به شمار می رود.

وی افزود: مسئله فساد مربوط به یک آقازاده یا یک فرد خاص نیست بلکه بسیاری از صاحب منصبان و کسانی که در جایگاه های ویژه ای قرار گرفته اند به دلیل برخورداری از اطلاعات رانتی، به طور غیر معقول از بیت المال بهره مند می شوند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه مبارزه با فساد همواره شعار دستگاه قضا در دوره های مختلف بوده است، ادامه داد: طی سالهای اخیر عزم و اراده جدی برای مبارزه با فساد و برخورد با یقه سفیدان را شاهد بوده ایم که این امر بسیار امیدوار کننده است.

آقامحمدی گفت: دستگاه قضایی در عزم و اراده ای محکم بنای برخورد با صاحب منصبان دولتی و کسانی که حریم امنیتی سنگینی داشته یا از سوی چهره های خاص همچون روسای جمهور مورد حمایت بوده اند، را دارد.

این نماینده مجلس ادامه داد: به زندان رفتن برخی چهره ها همچون معاون اول رئیس جمهور سابق و مهدی هاشمی رفسنجانی نشان می دهد که جهت برخورد با فساد، بدون توجه به جناح و رویکرد سیاسی و یا جایگاه افراد به طور سیستمی اجرا می شود که این رویکرد مبارزه ریشه ای با فساد است.

وی خاطرنشان کرد: همه باید دستگاه قضایی را حمایت کنیم تا اجازه ندهیم برخی با هدف ماندگار کردن فساد، در بوق سیاسی بودن عملکرد دستگاه قضایی بدمند، نباید این روحیه مبارزه با فساد تضعیف شود.