دفتر جنبش فتح در دمشق بازگشایی شد

ایرنا نوشت:

دفتر جنبش فتح پس از33 سال تعطیلی در دمشق فعالیت خود را ازسرگرفت.

به گزارش خبرگزاری وفا، حکومت سوریه با بازگشایی دفترحرکت فتح و تعیین سمیرالرفاعی به عنوان نماینده این حرکت در دمشق موافقت کرده است.
براساس این گزارش، فیصل مقداد معاون وزیرخارجه سوریه، این تصمیم را به اطلاع دفترسیاسی سازمان آزادیبخش فلسطین رسانده است.
دفتر جنبش فتح دردمشق ازسال 1982 و پس از اختلاف و انشعاب دراین جنبش تعطیل شد.

5252

کد N920231