داود اوغلو:

انتخابات زودهنگام محتمل ترین گزینه برای ترکیه است

سیاسی

نخست وزیر ترکیه با اشاره به شکست گفتگوها با حزب جمهوریخواه خلق برای تشکیل دولت ائتلافی، گفت: برگزاری انتخابات زود هنگام محتمل ترین گزینه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «احمد داود اغلو» بعد از دیدار با «کمال قلیچدار اوغلو» رئیس حزب جمهوریخواه خلق به خبرنگاران اعلام کرد: نتوانستیم به یک چارچوب مشترک برای تشکیل دولت ائتلافی دست یابیم.

وی افزود: در حال حال حاضر محتمل ترین گزینه انتخابات زود هنگام به عنوان تنها گزینه برای کشور است، به ویژه اینکه افکار عمومی ترکیه آمادگی چنین احتمالی را داشت. داود اوغلو انتخابات زود هنگام را به نفع حزب عدالت و توسعه دانست. این حزب در انتخابات پارلمانی اخیر ترکیه برای نخستین بار از سال ۲۰۰۲ نتوانست اکثریت قاطع را به دست آورد.

در همین حال کمال قلیچدار اوغلو رئیس حزب جمهوریخواه خلق بعد از دیدار با داود اوغلو گفت: آنچه که پیشنهاد شد، بیشتر تشکیل دولت موقت برای برگزاری انتخابات زود هنگام بود تا تشکیل دولت ائتلافی.

وی افزود: رهبران احزاب باید در راستای احترام به اراده ملت به دنبال تشکیل دولت ائتلافی باشند، چرا که ملت در انتخابات تصیم گرفت اکثریت را در تشکیل دولت به هیچ حزبی ندهد. قلیچدار اوغلو تصریح کرد: ترکیه یک فرصت تاریخی را از دست داد و باید تشکیل دولت ائتلافی در کشور تجربه می شد.

رهبر حزب جمهوریخواه خلق با انتقاد از رویکرد سران حزب عدالت و توسعه عنوان کرد: کسانی که می گویند نمی توانیم دولت ائتلافی تشکیل دهیم و انتخابات زود هنگام برگزار خواهیم کرد، چگونه می توانند از اراده ملت سخن بگویند.