هشدار تونی بلر در مورد انتخاب کوربین به ریاست حزب کارگر

سیاسی

نخست وزیر پیشین انگلیس در مورد انتخاب «جرمی کوربین» نامزد چپگرا به ریاست حزب کارگر این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، «تونی بلر» بار دیگر با انتخاب «جرمی کوربین» به ریاست حزب کارگر مخالفت کرد. وی که پیشتر نیز در مورد انتخاب کوربین به این سمت هشدار داده بود مدعی شد چنین اقدامی می تواند حزب کارگر را در معرض نابودی قرار دهد.

بلر با بیان این که کوربین هیچ برنامه و طرح جدیدی را برای خروج حزب کارگر از بحران کنونی ارائه نکرده است، تاکید کرد این حزب با چشمانی بسته به سوی پرتگاهی خطرناک حرکت می کند.

این در حالی است که آخرین نظرسنجی ها از پیش بودن کوربین از رقبایش برای ریاست حزب کارگر انگلیس حکایت دارد. بر این اساس کوربین با کسب ۵۳ درصد توانسته است سه نامزد دیگر ریاست این حزب را پشت سرگذاشته و به عنوان بخت نخست برای این سمت مطرح شود.

گفتنی است افزایش محبوبیت کوربین ۶۶ ساله که به عنوان یکی از هواداران جنبش حماس شناخته می شود، با مخالفت برخی چهره های حزب کارگر از جمله بلر مواجه شده است.