رئیس ستاد انتخابات کشور:

استفاده از امکانات اداری و عمومی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است

سیاسی

رئیس ستاد انتخابات کشور در همایش معاونان سیاسی امنیتی استانداریهای سراسر کشور گفت: هر گونه استفاده از امکانات اداری و عمومی برای تبلیغات انتخاباتی ممنوع است و قانون ملاک عمل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به ضرورت فاصله گرفتن از شیوه های سنتی مدیریت در بدنه استانداریها و فرمانداریهای سراسر کشور گفت: فرمانداران باید با کارآمدی و استفاده از منابع و امکانات موجود شرایط کسب و کار را فراهم و خلق ثروت کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور بویژه فرمانداران وظیفه سنگینی در قبال اجرای سیاست های دولت در مناطق تحت مسئولیت خود دارند، چرا که دولت تعهد داده است که در کشور تحولات مثبتی در همه عرصه ها ایجاد نماید و شما به عنوان نمایندگان دولت می بایست موانع موجود در این زمینه را برطرف و زمینه ایجاد تحول را فراهم کنید.

وی خطاب به معاونان سیاسی و امنیتی استانداریهای سراسر کشور گفت: در شهرستانها از فرماندارانی استفاده شود که بتوانند با تلاش مضاعف خود عقب ماندگی های گذشته را جبران و با هماهنگی کامل سیاست های دولت را در منطقه تحت مسئولیت خود عملیاتی کنند.

معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر لزوم تقویت مجموعه های غیردولتی برای انجام برخی از امور جامعه خواستار توجه جدی به موضوع فعالیت احزاب در استانها بویژه در آستانه انتخابات شد و افزود: فرمانداران باید به ایجاد فضای امید و نشاط سیاسی در شهرستانها کمک کنند.

در این همایش که ذوالفقاری معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور نیز حضور داشت رضازاده مدیر کل سیاسی، زرین کلاه مدیرکل امنیتی و خانم احمدی مدیرکل تقسیمات کشوری به بیان نقطه نظرات و توصیه های اجرایی خطاب به معاونین سیاسی امنیتی استانداریهای کشور بویژه در زمینه های مباحث امنیتی شورای تامین و شهرستانها، کنترل مرزها، امور اتباع خارجی و اشکالات کارشناسی اجرای طرح تقسیمات کشوری در سالهای اخیر پرداختند.