ادامه معمای انتخاب رئیس جمهور در لبنان

سیاسی

رئیس پارلمان لبنان از تعیین زمان جدید برای انتخاب رئیس جمهوری این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، المنار در خبری فوری به نقل از نبیه بری رئیس پارلمان لبنان زمان انتخاب رئیس جمهوری این کشور را اعلام کرد.

نبیه بری چهارشنبه هفته آینده ۲ سپتامبر (۱۱ شهریور) را زمان انتخاب رئیس جمهور لبنان اعلام کرد.

گفتنی است گروه های سیاسی لبنان تاکنون درباره انتخاب رئیس جمهوری این کشور به توافق نرسیده اند و انتخاب رئیس جمهور تاکنون دهها بار به تعویق افتاده است.