انتقاد اشرف غنی از سیاستهای پاکستان

سیاسی

در پی تشدید تنش ها میان کابل و اسلام آباد، اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان گفت: در هفته های آینده چگونگی روابط ما با پاکستان مشخص خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، اشرف غنی در دیدار با سفرای کشورهای اروپایی با انتقاد از سیاست های دولت پاکستان گفت: اسلام آباد باید تعریف خود از مبارزه با تروریست را روشن کند.

وی گفت: حمله های تروریستی اخیر کابل در پاکستان برنامه ریزی شده بود. رئیس جمهور افغانستان افزود: نحوه عملکرد دولت پاکستان در هفته های آینده چگونگی سیاست ما در مقابل این کشور را مشخص خواهد کرد.

وی همچنین از اعزام یک هیات عالی رتبه به پاکستان خبر داد تا در رابطه با ناامنی های اخیر کابل گفتگو کنند.

دولت کابل، پاکستان را عامل ناامنی های افغانستان می داند. هفته گذشته حملات خونینی در کابل رخ داد که منجر به کشته و زخمی شدن صدها تن از غیر نظامیان گردید.