بازگشت بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر افغان به کشورشان

سیاسی

وزارت امور مهاجرین افغانستان از افزایش بازگشت داوطلبانه مهاجرین خبر داد و اعلام کرد در شش ماه گذشته بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر به کشور بازگشته اند.

به گزارش خبرنگار مهر در کابل، وزارت امور مهاجرین افغانستان در بیانیه ای اعلام کرد بیش از ۳۰۰ هزار مهاجر در شش ماه گذشته به کشور بازگشته اند.

وزارت امور مهاجرین افغانستان گفت: این افراد از دی ماه سال ۱۳۹۳ تا خرداد ۱۳۹۴ به صورت اختیاری و اجباری به کشور برگشته اند.

بیشتر این مهاجرین از کشورهای پاکستان و ایران بوده اند.

بر اساس بیانیه وزارت مهاجرین افغانستان، آمار بازگشت داوطلبانه مهاجرین افغانستان به کشورشان در مقایسه با سال قبل ۶۴ درصد افزایش داشته است. همچنین آمار بازگشت اجباری نیز ۶ درصد افزایش را نشان می دهد.