فیلم/ کشف یک میلیارد دلار کوکائین در سواحل آمریکا

سیاسی

گارد ساحلی آمریکا از کشف محموله کوکائین به ارزش یک میلیارد دلار خبر داد.

فیلم/ کشف یک میلیارد دلار کوکائین در سواحل آمریکاگارد ساحلی آمریکا از کشف محموله کوکائین به ارزش یک میلیارد دلار خبر داد.