چه کسی رای آقای سناتور را لو داد؟

«شومر» کاخ سفید را مسؤول آبروی از دست رفته خود می داند

سیاسی

سناتور دموکراتی که با اعلام مخالفت خود با توافق هسته ای ایران موجب خشم کاخ سفید و همقطارانش شد به فکر احیاء آبروی خود افتاده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «چاک شومر» یکی از سرشناسترین چهره های دموکرات مجلس سنای آمریکا که به صف دشمنان توافق هسته ای پیوست، در مواجهه با سرزنش هم حزبی های دموکراتش که وی را به خیانت در آرمان های حزبی متهم می کنند، به دست و پا افتاده تا جایگاه تنزل یافته خود را در نزد افکار عمومی آمریکا ارتقاء دهد.  

وی که تا پیش از مخالفتش با توافق هسته ای ایران به ترتیب پس از سناتور «هری رید» و «دیک دوربین»، در جایگاه قدرتمندترین سناتور دموکرات آمریکا نقش آفرینی می کرد پس از مخالفت با توافق هسته ای ایران به ناگهان موقعیت خود را به عنوان مطرح ترین کاندیدای دریافت سمت رهبری حزب دموکرات سنا در خطر دید و تصمیم گرفت هر طور که شده اعاده حیثیت کند.

به همین دلیل، شومر در حالی که سعی به مظلوم نمایی داشت وانمود کرد که  کاخ سفید در اقدامی غافلگیر کننده و از روی عمد رای منفی وی را به اطلاع عموم رسانده تا به وی فرصت دفاع از تصمیم خود را ندهد.

شومر مدعی شد: من فکر نمی کنم که این کار «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا باشد اما شاید یکی از درون کاخ سفید این کار را انجام داده. شاید هم یکی دیگر (که خارج از حلقه کارکنان کاخ سفید است). من انگشت اتهامم را به سمت شخص خاصی نمی گیرم.

البته «جاش ارنست» سخنگوی کاخ سفید بلافاصله به این اتهام واکنش نشان داده و نقش کاخ سفید را در افشای زود هنگام رای مخالف شومر به توافق هسته ای ایران انکار کرد. حال آنکه برخی از منابع وابسته به کاخ سفید اعلام کردند که از مخالفت قطعی وی خبر داشته اند.

از سویی گفته می شود که برخی از همقطاران دموکرات شومر نیز به کمک وی آمده و سعی می کنند تا تاثیر مخرب رای منفی وی را کاهش داده و وی را از اتهام همدستی  با جمهوری خواهان و مخالفت با سیاست خارجی اوباما مبرّا کنند. در همین راستا، سناتور «دیک دوربین» مرد شماره ۲ سنای آمریکا مدعی شد که هیچ سناتوری صلاحیت شومر را برای عهده دار شدن مقام رهبری دموکرات ها به دلیل مخالفت با توافق هسته ای ایران زیر سؤال نمی برد. این در حالیست که مشاوران اوباما و لابی های سیاسی نظری کاملا مخالف دارند.