فیلم/دفع حمله گروه های مسلح به الفوعه و کفریا در سوریه

سیاسی

بین الملل: در حومه ادلب کمیته های مردمی یورش گروه های مسلح به مناطق الفوعه و کفریا را دفع کردند. از سوی دیگر ارتش سوریه مراکز تروریستها را در بیت جملون و شهر بنش هدف قرار داد.

فیلم/دفع حمله گروه های مسلح به الفوعه و کفریا در سوریهبین الملل: در حومه ادلب کمیته های مردمی یورش گروه های مسلح به مناطق الفوعه و کفریا را دفع کردند. از سوی دیگر ارتش سوریه مراکز تروریستها را در بیت جملون و شهر بنش هدف قرار داد.