منصوری آرانی در گفت‌وگو با ایسنا:

انتقاد از برجام باید سازنده و در جهت منافع ملی باشد

برجام

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مرز ظریفی بین نقد و تخریب وجود دارد گفت که هر گونه انتقاد از برجام باید سازنده و در جهت منافع ملی باشد؛ چون سرانجام این موضوع برای تمام کشور است و سود و زیان آن متوجه همگان با هر عقیده و تفکر سیاسی می‌شود.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه مرز ظریفی بین نقد و تخریب وجود دارد گفت که هر گونه انتقاد از برجام باید سازنده و در جهت منافع ملی باشد؛ چون سرانجام این موضوع برای تمام کشور است و سود و زیان آن متوجه همگان با هر عقیده و تفکر سیاسی می‌شود.

عباسعلی منصوری آرانی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با بیان اینکه طبق دیدگاه رییس جمهور توسعه و بسط روابط خارجی و رفع تحریم‌ها می‌تواند چرخ کشور را به حرکت درآورده و سریعتر کند، گفت: از آن جا که با تحریم‌های استکبار و محدود شدن مراودات بانکی، بیمه و کشتیرانی اقتصاد کشور مورد تجاوز قرار گرفته است، دولت امید دارد که بعد از اجرای توافق شکل ارتباطات به سا‌ل‌های قبل برگردد.

وی با بیان اینکه رییس جمهور قصد استفاده از تمامی ظرفیت‌های بین‌المللی برای تعامل و ارتباط با دنیا را دارد افزود: لغو تحریم‌ها و توسعه ارتباطات استراتژی و دکترین کار آقای روحانی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر اینکه همه باید به دولت به خصوص رییس جمهور کمک کنیم، گفت: از آن جا که آقای روحانی سکان کشور را در شرایط بسیار سخت در دست گرفته است همگان باید در این راه به خصوص در مورد برجام به دولت کمک کنند تا اهدافش در راستای پیشرفت و توسعه کشور را به منصه ظهور برساند.

منصوری آرانی در ادامه با تاکید بر بیان نقد سازنده گفت: در شرایط فعلی دولت باید بتواند برنامه و راهبرد پساتحریم و پسا توافق را تنظیم کند تا چرخ قطار کشور در این مسیر حرکت کند؛ بنابراین در این راه نقد سازنده می تواند آلارمی برای حرکت درست در این راه باشد.

وی در پایان با بیان اینکه نقد سازنده و تخریب و توهین مخرب است تاکید کرد: نباید این نکته را فراموش کرد که همگان در یک کشتی قرار داریم و همه از اجرای برجام سود و یا ضرر می‌کنیم؛ بنابراین هر اتفاقی برای تمامی جناح‌های کشور و نه فقط جناح خاصی رخ می‌دهد چون سرنوشتمان به هم گره خورده است.

انتهای پیام

کد N917573