سیسی پیشنهاد قطر را به سخره گرفت

واحد مرکزی خبر نوشت:

روزنامه لبنانی نوشت رئیس جمهور مصر با تمسخر اعلام کرده است همه مردم قطر به اندازه ساکنان یک خیابان قاهره هم نیستند.
به گزارش روزنامه لبنانی «الدیار» مدعی شد: پس از آنکه قطر پیشنهاد کرد که آماده میانجیگری بین دولت مصر و اخوان المسلمین است، قاهره در واکنش به این موضوع اعلام کرد به هیچ کشوری اجازه دخالت در امور داخلی اش را نخواهد داد.

این روزنامه در این خصوص مدعی شد: عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر، این پیشنهاد قطر را به سخره گرفت و گفت : «کل مردم قطر اندازه ساکنان یک خیابان در قاهره نیستند و قطر نه یک کشور بلکه یک کشور کوچک هم نیست.»

5252

کد N917565