سازمان مجاهدین انقلاب و بهزاد نبوی برای انتخابات مجلس چه می کنند؟

ایلنا در گفت و گویی با علی محمد نمازی عضو پیشین سازمان مجاهدین انقلاب که به حزب کارگزاران پیوسته، نوشته است:

البته من برای ورود به کارگزاران سازندگی از بهزاد نبوی اجازه گرفتم و ایشان گفتند حال که امکان فعالیت در سازمان مهیا نیست، در جایی که مناسب می‌دانید به کار ادامه دهید. آقای بهزاد نبوی به خاطر محرومیت از فعالیت سیاسی فعلا فعالیتی ندارد، اما نمایندگان ادوار نزدیک به سازمان مجاهدین جلساتی را برگزار می‌کنند.

2727

 

 

 

کد N917547