شئ مشکوک، یکی از اتاق های مجلس نمایندگان را به تعطیلی کشاند

سیاسی

به دنبال کشف شئ مشکوکی در پشت دیوار یکی از اتاق های مجلس نمایندگان آمریکا، این مکان تعطیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هیل، یکی از مسئولین پلیس آمریکا در این باره اعلام کرد: به دنبال اعلام یکی از کارکنان مجلس نمایندگان آمریکا مبنی بر مشاهده یک شئ مشکوک در پشت دیوار یکی از اتاق های مجلس نمایندگان، این مکان به دلایل امنیتی تعطیل شد.

این مسئول پلیس ادامه داد: محتوای این شئ نامعلوم است و هم اکنون تحت آزمایش قرار دارد.

بنا به اظهارات مسئول مذکور، این مکان برای رعایت ملاحظات احتیاطی تا اطلاع ثانوی بسته اعلام شده است.