همزمان با راه اندازی یکی از راکتورهای اتمی ژاپن؛

محبوبیت «آبه» به زیر ۴۰ درصد سقوط کرد

سیاسی

یکی از دلایل کاهش محبوبیت بی سابقه نخست ویزر ژاپن تلاش برای بازگشایی راکتورهای اتمی این کشور عنوان می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، ژاپن امروز سه شنبه برای نخستین بار پس از سال ۲۰۱۱ یکی از راکتورهای  اتمی خود را در پایگاه «سندای» واقع در جنوب کشور مجددا راه اندازی خواهد کرد.  

در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۱۱ وقوع زمین لرزه و سونامی در ژاپن باعث آسیب به نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما و گداخت هسته‌ای سه راکتور از شش راکتور این نیروگاه و نشت مواد رادیو اکتیو به محیط اطراف شد. به دنبال این حادثه، فعالیت تمامی چهل و سه راکتور هسته‌ای قابل استفاده در کشور به حال تعلیق درآمد.

بازگشایی راکتور نیروگاه سندای در حالی صورت می گیرد که آخرین نظرسنجی انجام گرفته نشان دهنده افت محبوبیت «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن به کمترین مقدار خود از زمان انتخاب مجدد به این سمت در سال ۲۰۱۲ است.

گفته می شود که تداوم مخالفت مردم ژاپن با سیاست های اخیر آبه که یکی از آنها راه اندازی مجدد راکتورهای اتمی کشور است موجب شده که محبوبیت وی به ۳۲ درصد سقوط کند. وی پیشتر نیز از حمایت تنها ۴۰ درصد از مردم ژاپن برخوردار بود.

از میان آنهایی که در این نظرسنجی شرکت کردند ۵۷ درصد مخالف راه اندازی راکتور نیروگاه سندای هستند- آماری که از سوی برخی رسانه ها به عاملی برای ایجاد شکاف در افکار عمومی ژاپن بدل شده است.