تاکید بر رفع ایرادات شورای نگهبان از قانون استانی شدن انتخابات

اصلاح قانون انتخابات,انتخابات مجلس دهم

عضو سابق هیئت رئیسه مجلس می گوید با اینکه هنوز ایرادات طرح استانی شدن انتخابات که شورای نگهبان رد کرده، رفع نشده ، طرح دیگری به مجلس ارائه شده است.

به گزارش خبرآنلاین، بهروز نعمتی در نشست علنی امروز (دوشنبه 19 مردادماه) مجلس ، در تذکری در رابطه با رفتار چندگانه با قانون انتخابات گفت: هنوز ایرادات شورای نگهبان در رابطه با قانون استانی و شهرستانی شدن انتخابات که اکنون در کمیسیون است، رفع نشده و به صحن آورده نشده که طرح جدیدی به صحن آورده شده است.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس با تاکید بر اینکه هیأت رئیسه موضوعات مختلفی که از این دست مطرح می شود را ساماندهی کنند، افزود: اگر طرح قبلی ایراد داشته چرا طرح کنونی مطرح شده است؛ با آوردن این قوانین متعدد، ذهنیت نامناسب در جامعه ایجاد شده و این شائبه را ایجاد می کند که نمایندگان به دنبال مسائل شخصی خود می باشند.

وی ادامه داد: اگر این ایرادات شورای نگهبان قابل رفع است اصلاح شده وگرنه به مرجع بعدی ارائه شود.

ابوترابی فرد در پاسخ به این اخطار گفت: بنده تذکر شما را با رئیس کمیسیون شوراها در میان گذاشته و به آنها گفته می شود که در رابطه با رفع ایرادات شورای نگهبان و ارجاع آن به نمایندگان نهایتا نظر نهایی خود را به بدهند.

این در حالی است که محمد جواد کولیوند، نایب رییس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس پیش از این  با اشاره به اینکه طرح استانی شدن انتخابات مجلس به مرکز پژوهش های مجلس ارایه شد گفته بود که درمرکز پژوهش های مجلس اشکالات مورد نظر شورای نگهبان بررسی خواهد شد.

نماینده مردم کرج در مجلس تصریح کرد: کار بررسی این طرح در مرکز پژوهش های مجلس احتمالا حدود دو ماه زمان لازم دارد و با توجه به این زمان این طرح به انتخابات مجلس دهم نخواهد رسید.

23220

کد N916695