استقبال رئیس جمهوری عراق از اصلاحات دولت

سیاسی

رئیس جمهوری عراق از تصمیمات اخیر نخست وزیر این کشور در اعمال برخی اصلاحات استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، «فؤاد معصوم» رئیس جمهوری عراق، از تصمیمات «حیدر العبادی» نخست وزیر عراق در صدور فرمان انجام اقدامات اصلاحی حمایت کرد.

وی همچنین خواستار انجام تحقیقات درخصوص همه پرونده های فساد مالی و اداری بدون استثناء در این زمینه شد.

معصوم همچنین بر لزوم پایبندی به قانون اساسی و دیگر قوانین کشور عراق تاکید کرد.

العبادی روز یکشنبه، باهدف کاهش هزینه های این کشور دستور داد سمت معاونان رئیس جمهوری و نخست وزیری عراق فوراً لغو شود.

همچنین وی دستور داد که شمار محافظان مقامات عراق از جمله رؤسای سه  قوه کاهش یابد.

العبادی از پارلمان این کشور خواست تا با این تصمیمات موافقت کنند تا نهایتا منجر به وضع بهتر مردم شود.