پرونده جدید برای طیب نیا/ 25 امضا برای استیضاح وزیر اقتصاد

مهر نوشت:

بر اساس آيين نامه داخلي مجلس، دريافت سه کارت زرد توسط وزرا در پاسخ به سوالات مجلس، به منزله جريان يافتن استيضاح وزير مربوطه است که بايد با رعايت اصل ۸۹ قانون اساسي انجام شود؛ يعني حداقل ۱۰ متقاضي براي استيضاح وزير موجود باشد.
بر اين اساس، در جلسه علني امروز دوشنبه مجلس، به جريان افتادن استيضاح وزير اقتصاد اعلام و از سوي رييس جلسه براي طي مراحل قانوني، به کميسيون اقتصادي ارجاع مي شود؛ اين مراحل شامل تعيين مهلت ۱۰ روزه و تشکيل جلسه با طيب نيا براي اقناع نمايندگان است و در نهايت، اگر در پايان مهلت ۱۰ روزه تعداد امضاهاي متقاضي استيضاح به کمتر از ۱۰ نفر کاهش نيابد، استيضاح در نشست علني مجلس رسما اعلام وصول و تاريخ جلسه استيضاح نيز تعيين مي شود.
برخي خبرها حاکي است، هم اکنون ۲۵ امضا پاي برگه درخواست استيضاح طيب نيا قرار دارد.

 

17302

کد N916423