فیلیپ هاموند:

مهاجران آفریقایی اروپا را تهدید می کنند

سیاسی

وزیر امورخارجه انگلیس با بیان اینکه مهاجران آفریقایی معیشت و بافت اجتماعی اتحادیه اروپا را تهدید می کنند گفت: اروپا نمی تواند میلیون ها نفر را که به دنبال زندگی جدید هستند بپذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، هاموند در جریان سفر خود به سنگاپور با اشاره به فرار پناهجویان از ناآرامی های خاورمیانه و آفریقا به قاره اروپا گفت: این مهاجرت ها معیشت و بافت اجتماعی اتحادیه اروپا را تهدید می کند.

وی افزود: ما در نهایت باید راه حلی برای این مشکل پیدا کنیم و بتوانیم کسانی را که حق پناهندگی ندارند، به کشور خودشان بازگردانیم. به گفته وزیر امور خارجه انگلیس قوانین اتحادیه اروپا باعث شده است که مهاجران این اطمینان را داشته باشند که هرگز به کشور خودشان باگردانده نخواهند شد.

هاموند تصریح کرد: این شرایط نمی تواند ادامه داشته باشد، چرا که اتحادیه اروپا در صورت پذیرش میلیون ها مهاجر آفریقایی نمی تواند سطح معیشت و بافت اجتماعی خود را حفظ کند.