ابزار نگرانی صلیب سرخ از وضعیت زندانی فلسطینی در اعتصاب غذا

سیاسی

کمیته بین المللی صلیب سرخ ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی زندانی فلسطینی در اعتصاب غذا، خواستار دادن اجازه ملاقات به خانواده وی از سوی مقامات اسرائیلی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر کمیته بین المللی صلیب سرخ در بیت المقدس، کمیته بین المللی صلیب سرخ بسیار نگران وضع رو به وخامت «محمد نصرالدین مفادی العان» زندانی فلسطینی در اسرائیل است که برای 50 روز در اعتصاب غذای کامل به سر برده است. العان اکنون در وضعیتی بحرانی در بیمارستان است.

در همین رابطه «ژاک دومایو» رئیس نمایندگی کمیته بین المللی صلیب سرخ در سرزمین های اشغالی گفت: به نظر ما زندگی آقای العان در خطر جدی ست. اعضای خانواده وی هم نتوانسته اند از 22 مارس (دوم فروردین) با وی ملاقات داشته باشند، به همین دلیل خیلی نگران حال وی هستند. با توجه به شرایط جاری، ما از مقامات اسرائیلی می خواهیم تا هر چه سریع تر به خانواده وی اجازه ملاقات دهند.»

این در حالی است که بر اساس کنوانسیون چهارم ژنو مصوب 1949، زندانیان حق دارند با خانواده های خود ملاقات داشته باشند. دومایو افزود: به توجه به اعتصاب غذای آقای العان، باید در هر راه حلی به حفظ سلامت جسمی و روحی وی نیز اندیشید. انتخاب زندانی و کرامت انسانی او بایستی محترم شمرده شود.

نمایندگان کمیته بین المللی صلیب سرخ و کارکنان درمانی به طور منظم در هفته های گذشته از العان بازدید داشته اند تا هم بر وضعیت سلامت وی و هم بر طرز رفتار مقامات زندان با وی نظارت کنند. این سازمان با خانواده العان هم در تماس بوده و پیام های صلیب سرخ و سلامت را بین آنان رد و بدل کرده است.

کارکنان کمیته بین المللی صلیب سرخ در طول بازدیدهای منظم خود از زندان ها، تلاش می کنند کسانی را که اعتصاب غذا کرده اند کاملا از آثار و عواقب چنین کاری آگاه نمایند و اینکه چنین اقدامی کاملا به تصمیم و اراده شخص خود آندها انجام می شود.