برگزاری راهپیمایی صلح در استانبول

سیاسی

هزاران نفر در شهر استانبول ترکیه امروز راهپیمایی صلح برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، هزاران نفر در منطقه باکرکوی استانبول راهپیمایی صلح برگزار کردند.

این تظاهرات به دعوت ۸۰ سازمان مدنی ترکیه برگزار شد.

در این مراسم معاون حزب جمهوری خلق و دمیرتاش از رهبران حزب دموکراتیک خلق ها نیز شرکت داشتند.

دمیر تاش با اشاره به بالا گرفتن موج خشونت ها در ترکیه گفت: ما نمی خواهیم شاهد کشته شدن جوانان و فرزندانمان به دست حزب حاکم عدالت و توسعه باشیم.

وی گفت افراد حاضر در این تظاهرات نمی خواهند شاهد بازگشت تررکیه به خشونت ههای دهه ۱۹۹۰ شوند.