تشدید حملات جنگنده های سعودی به «تعز» و «صعده»

سیاسی

جنگنده های رژیم سعودی منطقه «الراهده» واقع در استان «تعز» یمن را بمباران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العهد، جنگنده های سعودی همچنان به تجاوز نظامی خود به یمن ادامه می دهند.

بر اساس این گزارش، در جریان حملات سعودیها به منطقه «الراهده» واقع در استان تعز، شماری از شهروندان یمنی شهید و زخمی شدند.

از سوی دیگر، منطقه بنی صیاح صعده هدف حملات هوایی سنگین جنگنده های سعودی قرار گرفت.

در جریان این حمله یک کودک یمنی به شدت زخمی شد که منابع پزشکی حال وی را وخیم گزارش کردند.