استقبال جریان صدر از تصمیمات دولت عراق

سیاسی

هیئت سیاسی جریان صدر از تصمیمات جدید دولت عراق در زمینه حذف سمت معاونان ریاست جمهوری و نخست وزیری این کشور استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، هیئت سیاسی جریان صدر عراق از طرح حیدر العبادی نخست وزیر این کشور استقبال کرد.

حیدر العبادی امروز دستور داد در راستای بهبود وضعیت معیشتی و سیاسی عراق شمار محافظان مقامات عراق کاهش یابد و سمت معاونان ریاست جمهوری و نخست وزیری عراق حذف شود.

دولت عراق به اتفاق آراء تصمیمات حیدر العبادی را تصویب کرد.