فیلم/ از بین بردن ۱۰ تُن پنیر خارجی در روسیه

سیاسی

بین الملل: اقدام جدید رئیس جمهور روسیه در ممنوع کردن ورود هر گونه محصولات لبنی از کشورهای غربی موجب شد تا گمرک این کشور اقدام به ضبط پنیرهای وارداتی از غرب و انهدام آنها کند.

در همین رابطه طی روزهای گذشته بیش از ۱۰ تُن پنیز خارجی در روسیه منهدم شد.

فیلم/ از بین بردن ۱۰ تُن پنیر خارجی در روسیهبین الملل: اقدام جدید رئیس جمهور روسیه در ممنوع کردن ورود هر گونه محصولات لبنی از کشورهای غربی موجب شد تا گمرک این کشور اقدام به ضبط پنیرهای وارداتی از غرب و انهدام آنها کند.