مهدی هاشمی خود را به اوین معرفی خواهد کرد

زندان اوین, مهدی هاشمی رفسنجانی

«وقتی ابلاغیه اجرای احکام دادسرا به دست ما برسد، موکلم (مهدی هاشمی) برای اجرای حکم خود را به زندان اوین معرفی خواهد کرد.»

روزنامه ایران نوشت:
«وقتی ابلاغیه اجرای احکام دادسرا به دست ما برسد، موکلم (مهدی هاشمی) برای اجرای حکم خود را به زندان اوین معرفی خواهد کرد.» محمود علیزاده طباطبایی یکی از وکلای مهدی هاشمی در خصوص اعاده دادرسی موکل گفت: دو هفته قبل با هماهنگی مهدی هاشمی درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور تقدیم کردیم. اما پس از چند روز متوجه شدیم که پرونده اتهامی موکلم برای بررسی به شعبه‌ای ارجاع شده که در آن بحث داریم ، به همین دلیل مهدی هاشمی معتقد است که درخواست خود را پس بگیرد.
کد N915203