از سوی شورای نگهبان؛

۲ ایراد طرح «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» اعلام شد

سیاسی

شوراي نگهبان، نظر خود را درباره طرح «اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز» اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره كل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح اصلاح موادي از قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب جلسه مورخ ۱۴ مردادماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۵/۱۴ شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام مي‌شود؛

۱. در ماده ۸، واژه «بيولوژيك» مغاير اصل ۱۵ قانون اساسي شناخته شد.

۲. در ماده ۱۳ موضوع اصلاح ماده ۷۶، منوط کردن تصويب آيين‌نامه در مواردي كه مربوط به امور اجرايي است به تأييد رئيس قوه قضائيه، مغاير اصول ۵۷ و ۱۳۸ قانون اساسي است و آنچه كه مربوط به امور قضائي است به تصويب هيأت وزيران، مغاير اصول ۵۷ و ۱۵۷ قانون اساسي شناخته شد.