وزیر دفاع هند خواستار شد

توقف فعالیت های چین در کشمیر مورد مناقشه با پاکستان

سیاسی

وزیر دفاع هند از چین خواست تا فعالیت های خود در کشمیر مورد مناقشه کشورش با پاکستان را متوقف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیا اکسپرس، «مانوهار پاریکار» وزیر دفاع هند از چین خواست تا فعالیت های خود در کشمیر مورد مناقشه کشورش با پاکستان را متوقف کند.

وی گفت دولت هند گزارش های مبنی بر فعالیت های چین در کشمیر تحت کنترل پاکستان دریافت کرده است.

وزیر دفاع هند گفت دولت هند نگرانی های خود در این خصوص را به چین اعلام داشته و از پکن خواسته است تا به فعالیت هایش در این مناطق پایان دهد.