در گفتگوی راهبردی دو کشور مطرح شد؛

تعهد ژاپن و انگلیس به برقراری «حکومت قانون» در آسیا

سیاسی

وزرای امور خارجه ژاپن و انگلیس امروز در جریان گفتگوهای راهبردی دو کشور در توکیو برای تقویت همکاری های فیمابین در راستای تضمین برقراری «حاکمیت قانون» در آسیا توافق کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تایمز ژاپن، «فومیو کشیدا» و «فیلیپ هاموند» وزرای امور خارجه ژاپن و انگلیس پس از اتمام مذاکرات راهبردی خود، در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک شرکت کرده و توافقات طرفین را اعلام نمودند.

روزنامه ژاپنی مذکور مدعی شد: این توافق در سایه ماجراجویی های چین در دریاهای چین جنوبی و شرقی یعنی در نقاطی که پکن با همسایگان خود درگیر مناقشه های ارضی است، اعلام شده است.

کشیدا در کنفرانس مطبوعاتی گفت: توکیو علاقه مندی خود را به همکاری نزدیک با انگلیس در راستای حل و فصل چالش های موجود در جامعه جهانی اعلام می کند.

هاموند نیز حمایت خود را از طرح های امنیتی ژاپن که برای گسترش نقش نیروهای دفاعی خارج از کشور ژاپن و تقویت اتحاد امنیتی این کشور با آمریکا است، اعلام کرد.

هاموند افزود: طرح های امنیتی ژاپن می تواند زمینه ساز همکاری های نزدیک تر ما با یکدیگر برای برقراری صلح و ثبات باشد.

دو طرف همچنین توافق کردند تا مطالعه مشترکی را در حوزه های فناوری موشکی و تجهیزات دفاعی از قبیل مراکز حفاظتی بیولوژیکی و شیمیایی به انجام رسانند. همچنین در خصوص «حاکمیت قانون» در آسیا دو طرف توافق کردند.

در ادامه دو طرف برای برگزاری نشست موسوم به «۲ به علاوه ۲» با حضور وزراء امور خارجه و دفاع دو کشور در سال آینده موافقت خود را اعلام کردند.

این جلسه، چهارمین نشست گفتگوی راهبردی ۲ کشور در توکیو محسوب می شد.

سومین نشست گفتگوی راهبردی انگلیس و ژاپن در ماه ژانویه در انگلیس برگزار شده بود.