پیام دبیر کل حزب ندای ایرانیان به مناسبت روز خبرنگار

سیاسی

دبیر کل حزب ندای ایرانیان با صدور پیامی روز خبرنگار را تبریک گفت.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا در متن این پیام آمده است: امید آن داریم به یمن باز شدن دریچه‌های جدید به روی افق های روشن، دولت محترم یازدهم با تکیه بر میثاق ابدی خود در حماسه خرداد ۹۲ با پوشاندن جامه عمل بر تن یکی از مطالبات جدی روزنامه‌نگاران که همانا بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران است از سر گیری نهاد صنفی و مردم نهاد انجمن روزنامه نگاران را زمینه ای برای نظام مند کردن مطالبات شغلی و معیشتی این قشر زحمت کش قرار دهد.

باور رسیدن به مرحله ای از توسعه و نیاز جامعه به استحکام روابط و پایداری در حق گویی و حق طلبی جز با ایمان استوار به حقیقت ایجاز قلم میسر نخواهد شد. ایران اسلامی با تأسی از سیره بزرگان دین و آیین و میهن اکنون در جایگاهی است که با زنده نگاه داشتن میراث رسول مهربانی که معجزه خاتم است؛ شرف اهل قلم را در پاسداری از اصول و مبانی دینی و ملی و اصلاح جامعه و هشدار برای رشد و تعالی بیشتر آن را در پیشگامی راست‌قامتانی می داند که هرچند سختی روزگار خم‌شان کرد اما بر عهد خود با مردم ایستادند.

۱۷ مرداد تنها یک عدد در تقویم شمسی نیست. باورمندیم نگاشتن خبر در عصری که پیشرفت فناوری های ارتباط های اجتماعی غباری از چند دستگی را سعی دارد در جامعه ایجاد کند و پول و اقتدار جریان های شبه سیاسی هر روز نفس فرزندان صالح عرصه رسانه را تنگ‌تر می کند؛ امری است بس گرامی و مقدس.

تعهد خبرنگاران در مقابل میثاقی که با منافع ملی بستند آنقدر ارزشمند و والا است که مخدوش شدن امنیت شغلی و معیشتی آنها زیبنده جایگاه پرغرور خبرنگاری نیست.

در پس هر دوران تاریکی روشنایی و امید به فردایی بهتر می تواند آرامبخش روحیه رنجور خبرنگاران باشد. آنان که از دولت برای باور و درک جایگاه حرفه ای تنها توقع همراهی دارند و می خواهند بر خلاف سیاست های غلط و پرخاشگرانه دولت های نهم و دهم با عطوفت و گشاده‌رویی با این قشر فرهنگی برخورد شود.

حزب ندای ایرانیان تعطیلی جراید و رسانه ها را با هر نوع نگاه سیاسی نمی پسندد و باور دارد راهکارهای مناسبتری را می توان جایگزین توقیف و بستن یک رسانه در مقابل یک تخلف ارائه کرد.

در عصر بارش اطلاعات و تکثیر اخبار از کانال ها و مجاری مختلف رسالت خبرنگاران در مواجهه با هجمه‌ها و تصمیمات اساسی نیازمند تجمیع خرد جمعی و بازار داغ گفت و گوست.

امید آن داریم به یمن باز شدن دریچه های جدید به روی افق های روشن، دولت محترم یازدهم با تکیه بر میثاق ابدی خود در حماسه خرداد ۹۲ با پوشاندن جامه عمل بر تن یکی از مطالبات جدی روزنامه‌نگاران که همانا بازگشایی انجمن صنفی روزنامه نگاران است ضمن آنکه میراث اصیل اصلاحات که گفت و گو برای فردایی روشنتر است را زنده نگاه می دارد از سر گیری نهاد صنفی و مردم نهاد انجمن روزنامه نگاران را زمینه‌ای برای نظام‌مند کردن مطالبات شغلی و معیشتی این قشر زحمتکش قرار دهد.

بر خود فرض می دانیم قدردان زحمات بزرگانی باشیم که با قلم هایشان برای سربلندی ایران عزیزمان صادقانه تلاش می کنند که اِن تَنصُروا اللهَ یَنصُرکُم وَ یُثَبِّت اَقدامَکُم

انتهای پیام

کد N914827