خطبای دربار مصر: سیسی ذوالقرنینِ معاصر است!

العالم نوشت:

ائمه جمعه مساجد مصر، طبق دستور وزیر اوقاف، خطبه نماز جمعه این هفته را به ستایش از اقدام سیسی در ایجاد کانال جدید سوئز اختصاص داده و آن را به حفر خندق توسط پیامبر اکرم (ص) در غزوه احزاب تشبیه کردند.

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت روزنامه "رأی الیوم" در پی دستور "محمد مختار جمعه" وزیر اوقاف مصر به ائمه جمعه برای اختصاص خطبه نماز جمعه این هفته به ستایش از کانال جدید سوئز، همگی خطبای جمعه در مصر، در فواید این کانال، داد سخن دادند و آن را سبب سازِ رشد و رفاه مصر و جهان اسلام برشمردند.

شماری دیگر از خطبای جمعه، به ستایش از کانال سوئز اکتفا نکرده و حتی پا را از تشبیه وزیر اوقاف فراتر گذاشته، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر را به "ذوالقرنین" تشبیه کردند که در قرآن از او به عنوان پادشاهی عادل یاد شده است که سدی ایجاد کرد و مردم را از آزارهای قوم یأجوج و مأجوج نجات داد.

اما اختصاص خطبه نماز جمعه به ستایش از ایجاد کانال جدید سوئر، به مذاق کاربران پایگاه های ارتباط اجتماعی خوش نیامد و با انتقاد از بهره برداری از دین به نفع اهداف سیاسی، از سیسی که پیش از این منتقد آمیختن دین و سیاست بود، به شدت انتقاد کردند.

برخی دیگر از کاربران پایگاه های اجتماعی، از این که روحانیان و خطبای جمعه مصر از حمایت از حق دست کشیده و به ابزاری در دست رژیم تبدیل شده اند، ابراز تاسف کردند.

52310

کد N914705