«میخائیل بوگدانوف»:

رایزنی اتحادیه عرب و روسیه برای حل بحران های منطقه

سیاسی

معاون وزیر امور خارجه روسیه در گفتگویی اعلام کرد که رایزنی میان اتحادیه عرب و مسکو برای حل بحران های منطقه ای ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، «میخائیل بوگدانوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه، در گفتگو با المنار اظهار داشت: مسکو طرف های سوری را به گفتگوهای ملی بر اساس بیانیه ژنو تشویق می کند.

وی با بیان این مطلب افزود: سوری ها باید خود به تنهایی سرنوشت کشورشان را از طریق گفتگوهای سیاسی مشخص کنند.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در ادامه گفت: گفتگوها و رایزنی میان اتحادیه عرب و روسیه ادامه دارد و مسکو برای ایجاد راه حل های برای حل بحران های منطقه تلاش می کند.

بوگدانوف اعلام کرد: مسکو در انتظار ورود هیئت های بیشتری از مخالفان سوری به روسیه برای رایزنی درباره حل بحران این کشور است.