آنکارا اعلام کرد:

آواراگان سوری حق اشتغال در ترکیه ندارند

سیاسی

وزارت کار ترکیه اعلام کرد مجوز ویژه اشتغال در اختیار آوارگان سوری قرار نمی دهد چرا که این اقدام ظلم در حق نیروهای کار ترکیه است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، «فاروق چلیک» وزیر کار و تأمین اجتماعی ترکیه گفت: برنامه ای برای اعطای مجوز اشتغال به هزاران آواره سوری در ترکیه وجود ندارد. این در حالی است که آوارگان سوری که تحت حمایت موقت قرار دارند، می توانند در داخل اردوگاه های آوارگان درترکیه به عنوان پزشک و مدرس فعال باشند.

چلیک گفت: امکان اجرای طرح عمومی برای اعطای مجوز اشتغال برای آوارگان سوری وجود ندارد چرا که ما نیروی کار خود را داریم و تلاش می کنیم بیکاران خود را آموزش دهیم تا آنها بتوانند در داخل ترکیه فعالیت کنند.

وزیر کار ترکیه با بیان اینکه گرفتن زمینه اشتغال از بیکاران و دادن آن به آوارگان سوری ظلم به بیکاران است، افزود: د کشورهای دیگر نیز باید به ترکیه در زمینه حل مشکل آوارگان کمک کنند.