کارشناس آمریکایی عنوان کرد؛

آمریکا در ۳ جنگ علیه ویتنام، عراق و ایران شکست خورد

سیاسی

آمریکا در ۳ جنگی که با ویتنام، عراق و سپس با ایران آغاز نمود، به طور کامل شکست خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، «دیوید بروکس» کارشناس مسائل سیاسی در مقاله خود با عنوان «۳ شکست آمریکا» نوشت: هدف از جنگ -چه جنگ اقتصادی و چه جنگ نظامی-مجبور کردن کشور مقابل به انجام کاری است که میلی به آن ندارد.

وی ادامه داد: در طول چند سال گذشته، آمریکا و برخی از قدرت های غربی نبرد سیاسی و اقتصادی حیرت برانگیزی را در برابر ایران آغاز کردند تا از این طریق بتوانند این کشور را مجبور به ترک فعالیت های هسته ای خود کنند؛ اما در نهایت با توافق هسته ای برجام شکست خوردند.

دیوید بروکس در این باره سپس تصریح کرد: آمریکا در ویتنام، عراق و اکنون ایران، شکست خورد چون نتوانست به هیچ یک از اهداف سیاست هایش در این کشورها که ایران جدیدترین نمونه آن بوده است، دست یابد.

وی در پایان نوشت: شکست های سیاسی و اقتصادی به همان میزان که شکست های نظامی نامطلوب هستند، دارای تبعات هستند. گاهی اوقات پس از تسلیم، زمینه بروز درگیری های دیگر نیز می تواند ایجاد شود.