در صحن علنی این هفته مجلس صورت می گیرد؛

انتخاب اعضای کمیسیون ویژه / سوال از وزرای اقتصاد و کشور

سیاسی

انتخاب اعضاء کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ۱+۵ و آثار و پیامدهای آن در دستور کار نشست علنی هفته آینده مجلس شورای اسلامی قرار دارد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، دستور کار جلسات علنی مجلس از یکشنبه ۱۸ تا دوشنبه ۱۹ مرداد ماه ۹۴ اعلام شد.

- ادامه‌ رسیدگی ‌به ‌گزارش‌ شوردوم ‌کمیسیون ‌انرژی‌ درباره طرح حمایت از صنعت برق کشور

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل مورخ ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) کنوانسیون‌پیشگیری آز آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند وسایر مواد مورخ ۱۹۷۲ (۱۳۵۱) به‌گونه اصلاح شده در سالهای۲۰۰۶(۱۳۸۵)و۲۰۰۹

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه‌ تصویب ‌پروتکل‌ حفاظت ‌از‌ دریای‌خزر دربرابرآلودگی ناشی ‌از منابع ‌و فعالیتهای‌مستقردرخشکی‌الحاقی به کنوانسیون ‌چهارچوب‌حفاظت ‌از محیط‌ زیست دریائی دریای خزر

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه‌موافقتنامه‌همکاری‌درخصوص آب و هواشناسی دریای‌خزر

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه تصویب کنوانسیون میناماتا در مورد جیوه

- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه تصویب اصلاحیه کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون‌مرزی مواد زائد زیان‌بخش و دفع آنها

 - گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه منشور سازمان همکاری اقتصادی هشت کشور درحال توسعه

- گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی

 - گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

 - گزارش کمیسیون  قضائی و حقوقی درباره لایحه معاهده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن در زمینه انتقال محکومین به حبس

 - گزارش کمیسیون  عمران درباره طرح‌توسعه‌و بهینه‌سازی‌آب‌شرب‌شهری‌ و روستایی‌در کشور

- گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی درباره طرح الحاق دو تبصره به ماده(۲۴) لایحه قانونی اصلاح قسمتی‌از قانون تجارت(مصوب۱۳۴۷)

- گزارش کمیسیون فرهنگی درباره طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

- گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درباره طرح اصلاح بند (ج) ماده (۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

 - گزارش کمیسیون اجتماعی درباره طرح اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

- گزارش‌کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه چگونگی تشکیل و نحوه رسیدگی هیاتهای انضباطی نیروهای مسلح

- بررسی طرح دائمی شدن قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث

- گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی

- سؤال مهرداد بذرپاش نماینده تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس از وزیر امور اقتصادی و دارایی.

- سؤال محمدمهدی زاهدی نماینده کرمان و راور از وزیر کشور.

- انتخاب اعضاء کمیسیون ویژه رسیدگی کننده به توافق جمهوری اسلامی ایران با کشورهای ۱+۵ و آثار و پیامدهای آن

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تعیین تکلیف بیمه اعضای موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تأمین اجتماعی