با رای احزاب صورت گرفت؛

معرفی هیئت رئیسه مجمع عادی خانه احزاب/ غریبانی رئیس شد

سیاسی

مجمع عادی خانه احزاب اعضای هیئت رئیسه این مجمع را به صورت موقتی و برای برگزاری انتخابات شورای مرکزی انتخاب کردند و علیمحمد غریبانی و علی صالح آبادی به عنوان رئیس و نایب رئیس انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای مجمع عادی خانه احزاب انتخاب اعضای هیئت رئیسه این مجمع که متشکل از شش نفر از جمله رئیس، نایب رئیس، دو منشی و دو ناظر هستند را در دستور کار خود قرار داد.

بر اساس این گزارش اعضای مجمع از میان ۱۷ کاندیدا علیمحمد غریبانی را با ۶۳ رای به عنوان رئیس، علی صالح آبادی نایب رئیس، جنگروی و عابدی منشی و محمدی و مهدوی را به عنوان ناظران هیئت رئیسه انتخاب کردند.

گفتنی است هیئت رئیسه مجمع عادی صرفا برای انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب انتخاب شده اند و موقتی هستند و پس از تعیین شورای مرکزی خانه احزاب از طریق انتخابات فراکسیونی، هیئت رئیسه اصلی توسط شورای مرکزی انتخاب خواهند شد.

همچنین قرار است تصدی هیئت رئیسه خانه احزاب در دوره سه ساله این تشکل صنفی به صورت نوبتی میان سه جریان اصولگرا، اصلاح طلب و مستقل طی هر سال تقسیم شود.