روسیه و پاکستان درباره احداث خط لوله گاز به توافق رسیدند

سیاسی

روسیه از توافق این کشور با پاکستان در خصوص احداث خط لوله گاز شمال به جنوب پاکستان خبر داد.

مقامات روسیه از توافق با پاکستان درباره احداث خط لوله گازی شمال- جنوب پاکستان خبر دادند.

بر اساس توافق صورت گرفته که به تایید مقامات روسیه رسیده است، روسیه خط لوله گازی کراچی به لاهور در پاکستان را احداث می کند.

این طرح تا 25 سال دارای اعتبار خواهد بود و هر 5 سال می تواند به طور خودکار تمدید شود.