موریانه‌های میز مذاکرات ایران و آمریکا/کاریکاتور

ایران و آمریکا

دو مخالف اصلی توافق هسته‌ای و مذاکره ایران و آمریکا (اسراییل و عربستان) از نگاه یک کاریکاتور.

5252

کد N912560