کیهان: سرشکستگان فتنه 88 را به اجتهاد و خبرگان چه کار؟!

روزنامه کیهان نوشت:

حامیان فتنه‌ 88 می‌گویند ای کاش مجلس خبرگان، شرط اجتهاد را از نامزدهای انتخابات این مجلس بردارد.

دست‌اندرکاران فتنه 88 رسماً و علناً مورد حمایت مثلث استکبار (آمریکا، انگلیس و اسرائیل) قرار داشتند و آشوب نیابتی سرویس‌های جاسوسی سیا، ام‌آی‌سیکس و موساد را به اجرا گذاشتند و به همین دلیل هم پیاده نظام و شعبان بی‌مخ‌های آنها علناً شعار می‌دادند «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «انتخابات بهانه است. اصل نظام نشانه است» و... تأکید بر حذف اسلام از جمهوری اسلامی داشتند. از این جهت آلودگان از سر توجه به فتنه 88، کمترین صلاحیتی برای حضور در ارکان نظام ندارند چرا که خود را در صف سلطنت‌طلب‌ها، سازمان منافقین، نهضت آزادی، گروهک ریگی و نظایر آنها قرار داده‌اند. طبیعتاً در چنان صفی هم جز به شعبان بی‌مخ و رمضان یخی و پری بلنده یا حداکثر فضل‌الله زاهدی نیاز نیست.

2727

 

 

کد N912439